Medlemsforhold

Foreningens navn er Jonstrup Jazz. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Vi har et medlemstal på ca. 150. Årskontingentet for 2020 er kr. 150. Kontigentet vil blive fastholdt uændret også for 2021.

Medlemmer har reducerede entrepriser til vore arrangementer og får forud tilsendt informationer om foreningens arrangementer.

Indmeldelse:
Telefonisk henvendelse
Kasserer Eivind Fruelund
20576476

E-mail til Jazzklubben 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Netbank - Danske Bank Reg.nr. 1551
konto nr. 16500321