Jonstrup Jazz

Velkommen til Jonstrup Jazz!

 

NYT: 

Se programmet for Torsdagsjazz 2017 - 18 

 Der er forhøjede entrepriser ved torsdagsjazz den 28.september 2017

Referat fra generalforsamlingen den 23.februar 2017